Free consignment to buy and sell industry equipment

Hiện tượng bóng ma khi in offset

Hiện tượng bóng ma là trường hợp in nền có chừa trắng các ô để in thêm vào đó hình ảnh 4 màu, khi in bị các bóng của các ô chừa trắng in bóng mờ lên nền. … Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng bóng ma khi in offset và phần lớn là do hệ thống lô mực.Câu hỏi đặt ra: Vì sao có hiện tượng bóng ma? Bóng ma xuất phát từ đâu và làm thế nào để khắc phục?

Nguyên_nhân: Khi in mảng nền với lượng mực nhiều các ô chừa trắng sẽ không nhận mực, khi đó lượng mực trên các lô chà ở vị trí đó sẽ tồn lại, nếu tất cả các lô chà đều tồn đúng vị trí đó tạo sự cộng hưởng sinh bóng ma trên bản và cuối cùng là trên tờ in.

Khắc_phục:Có nhiều cách nhưng kết quả cuối cùng là phải xóa được lớp mực dư trên các lô chà.Muốn làm được điều này người thợ cần làm các điều sau:- canh chỉnh lại độ tiếp xúc giữa các lô, ( đối với lô mực tiếp xúc lô mực và lô mực tiếp xúc ống bản có vệt mực = 4mm, lô nước tùy theo lô lớn nhỏ mà canh cho đều).- canh lại thời điểm sàng của lô sàng tại điểm có bóng ma.- chỉnh mực mỏng trên lô máng mực và cho lô máng xoay nhiều hơn.( điều này dễ canh mực và độ tán mực đều hơn).Đối với các máy Heidelberg có cơ cấu điều chỉnh cho một trong hai cây lô chà mực tiếp xúc với lô sàng di chuyển theo lô sàng để các cây lô không bị trùng bóng với nhau, điều này giải quyết được phần nào hiện tượng bóng ma .Có thể xử lí gần hết hoàn toàn nếu 4 cây chà không để lại bóng ma trên cùng vị trí. Những máy đời sau này của Heidelberg nhà sản xuất đã cho phép trong một cặp lô chà liên kết với một lô sàng, người thợ có thể điều chỉnh một trong hai lô chà liên kết này sàng theo lô sàng để bóng ma trên hai lô không trùng nhau, đều này giải quyết được tức thời vì chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề.

tác giả: Đỗ Minh