Máy phay rãnh V – Dùng cho hộp giấy cứng

120.000.000