HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM

SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG

Máy ngành in

Máy đã qua sử dụng
Máy mới
Đặt hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
903.008.612
Máy đã qua sử dụng
0961.002.838
150.000.000
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
máy đã qua sử dụng
còn hàng
90.000.000
máy mới chính hãng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy mới
Đặt hàng
Giá: liên hệ
Máy mới
Đặt hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
Giá: liên hệ
mới
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Máy mới-0908 466 551
đã qua sử dụng
máy đã qua sử dụng
Máy mới
Còn hàng
Giá: liên hệ
máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
650.000.000
Giá: liên hệ
mới 100%
Máy mới
Còn hàng
Giá: liên hệ
Năm sx 2002
Còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
Giá: liên hệ
Đã qua sử dụng
098644 77 29