HIỆP HỘI BAO BÌ VIỆT NAM

SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG

Máy ngành in

Máy mới
Đặt hàng
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
Giá: liên hệ
máy đã qua sử dụng
còn hàng
90.000.000
máy mới chính hãng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
Giá: liên hệ
mới
còn hàng
Giá: liên hệ
máy đã qua sử dụng
Máy mới
Còn hàng
Giá: liên hệ
máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
650.000.000
mới 100%
Máy mới
Còn hàng
Giá: liên hệ
Năm sx 2002
Còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
còn hàng
Giá: liên hệ
Máy đã qua sử dụng
Còn hàng
Giá: liên hệ
0345 13 68 13